Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Згодна рашэння міжведамаснай камісіі па ББК у публічных бібліятэках Рэспублікі Беларусь працягваецца працэс укаранення ў практыку работы новых табліц бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі, распрацаваных навукова-даследчым цэнтрам ББК Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі сумесна з бібліятэкамі-сааўтарамі - Расійскай нацыянальнай бібліятэкай і Бібліятэкай Расійскай акадэміі навук.

    Табліцы ББК плануецца публікаваць на працягу некалькіх гадоў паслядоўна нумараванымі выпускамі. З 2001 па 2006 г. выйшлі ў свет выданні ББК:

  1. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : Вып. 1. 60 / 63 С / Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки / Рос. гос. б-ка и др. - М. : Либерея, 2001. - 320 с. - (Альманах "Приложение к журналу "Библиотека"). - В над. загл. также: Рос. нац. б-ка, б-ка Рос. акад. наук.
  2. ББК: Дополнения и изменения к Рабочим таблицам ББК для массовых библиотек". Вып. 1 : Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. - М., Либерея, 2003. - 48 с.
  3. Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : практическое пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, б-ка Рос. акад. наук. - М. : Либерея-Бибинформ, 2005. - 559 с. Вып 2. 65 / 68 У / Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука.
  4. Сукиасян Э. Р. Новые таблицы ББК: Организация и технология использования : методические рекомендации / Э. Р. Сукиасян ; РГБ, НИЦ ББК. - М. : Изд-во Либерея, 2003. - 95 с.
  5. Сукиасян Э. Р. Школа индексирования : практ. пособие / Э. Р. Сукиасян. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. - 144 с.
        Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Вып. 1. 60/63 Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки: [практическое пособие] / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук; [Г.П. Ванская и др.; гл. ред. Э.Р.Сукиасян]. - М.: Либерея, 2001. - 320 с.
        Библиотечно-библиографическая классификация. Рабочие таблицы для массовых библиотек. Вып. 1. 60/63 Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки: дополнения и изменения / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук; [Г.П. Ванская и др.; гл. ред. Э.Р.Сукиасян]. - М.: Либерея, 2002. - 64 с.
        Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы. Таблицы типовых делений общего применения. Доп. вып.: [практическое пособие] / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук; [Г.П. Ванская и др.; гл. ред. Э.Р.Сукиасян]. - М.: Либерея, 2002. - 256 с.
        Новые таблицы Библиотечно-библиографической классификации. Организация и технология использования: методические рекомендации / Э. Р. Сукиасян; [РГБ. НИЦ ББК]. - М.: Либерея, 2003. - 95 с.
        Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : практическое пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, б-ка Рос. акад. наук. - М. : Либерея-Бибинформ, 2005. - 559 с. Вып 2. 65 / 68 У / Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука.
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  ББК. Средние таблицы.
  ББК. Рабочие таблицы для массовых библиотек.
  ББК. Средние таблицы. Таблицы типовых делений общего применения.
  Новые таблицы ББК. Организация и технология использования: методические рекомендации.
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007