Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
CЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2004 Г.
    У 2004 г. супрацоўнікі Бібліятэкі прымалі ўдзел у прафесійных сустрэчах рознага ўзроўню, сярод якіх былі:
 • Міжнародная канферэнцыя "Падтрымка культурных праектаў у краінах-сябрах Цэнтральнай Еўрапейскай Ініцыятывы" (Венгрыя, Будапешт, 21 - 27.01.2004 г.);
 • Семінар-практыкум Жодзінскай ЦБС "Міжкамунікатыўныя сувязі ў бібліятэчнай справе" (Жодзіна, 23.01. 2004 г.);
 • Круглы стол "Праблемы фарміравання адзінай інфармацыйна-бібліятэчнай прасторы" (Барысаў, 5.02.2004 г.);
 • ІІ Міжнародная зімовая школа "Актуальные проблемы современного библиотековедения" (Мінск, 11.02 - 13.02. 2004 г.);
 • Абласная нарада дырэктараў ЦБС "Публічныя бібліятэкі ў сферы сацыяльна-культурнага асяроддзя рэгіёнаў" (Магілёў, 18.02.2004 г.);
 • Раённы міжведамасны семінар "Удзел бібліятэк у развіцці рэгіёна" (Мазыр, 10.03.2004 г.);
 • Школа рэзерву ЦСДБ г. Мінска "Бібліятэчнае чытанне падлеткаў" (Мінск, 16.03.2004 г.);
 • Семінар "Информационные ресурсы по экологии: библиографирование документов и обслуживание потребителей" (Мінск, 23.03.2004 г.);
 • Нарада дырэктараў ЦБС Мінскай вобласці "Бібліятэкі Міншчыны: гуманітарныя і тэхналагічныя аспекты развіцця" (Мінск, 30.03.2004 г.);
 • ХІ Беларускі кангрэс па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях "TИБО-2004" (Мінск, 5 - 9.04.2004 г.);
 • Круглы стол, прысвечаны 275-й гадавіне з дня нараджэння І.Л. Храптовіча (Мінск, 8.04.2004 г.);
 • Міжнародная канферэнцыя "Румянцевские чтения 2004: Инновационные технологии и многообразие культур" (Масква, 13 - 15.04.2004 г.);
 • ХІ Міжнародная навуковая канферэнцыя "Книга и мировая цивилизация" (Масква, 20 - 21.04.2004 г.);
 • Міжнародны кангрэс бібліятэкараў Літвы "Библиотекари Литвы в Европе: по дороге или по обочине" (Друскінінкай, 22 - 23.04.2004 г);
 • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Дзіцячая бібліятэка: адзінства традыцый, новых тэхналогій і новых форм супрацоўніцтва" (Мінск, 27.04.2004 г.);
 • 8-я Міжнародная спецыялізаваная выстаўка "СМІ ў Беларусі" (Мінск, 3 - 7.05.2004 г.);
 • Двухбаковая беларуска-польская пагаджальная камісія па сумеснай культурнай спадчыне (Польшча, Торунь, 9 - 13.05.2004 г.);
 • Міжнародныя юбілейныя навуковыя чытанні "Н.П. Румянцев и его эпоха в контексте славянских культур" (Гомель, 12 - 13.05.2004 г.);
 • Навуковая канферэнцыя "Праблемы ідэнтыфікацыі мастацкай спадчыны Нясвіжа ў агульнаеўрапейскім кантэксце культуры" (Нясвіж, 15.05.2004 г.);
 • Рэгіянальны семінар "Библиотечный фонд в новой информационной среде" (Новаполацк, 19.05.2004 г.);
 • Круглы стол "Бібліятэкі і міжкультурны дыялог" (Мінск, 21.05.2004 г.);
 • Навуковая канферэнцыя "Аспекты супольнай гісторыі культуры народаў былой Рэчы Паспалітай" (Мінск, 21 - 22.05.2004 г.);
 • 5-я Міжнародная канферэнцыя "Менеджмент библиотек учреждений образования" (Мінск, 25 - 27.05.2004 г.);
 • ХІ Міжнародная канферэнцыя "Крым-2004": "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса" (Судак, Аўтаномная Рэспубліка Крым, Украіна, 5 - 13.06.2004 г.);
 • Семінар работнікаў інфармацыйных службаў па культуры і мастацтву абласных бібліятэк Беларусі (на базе АНІКМ НББ) "Стан, праблемы і перспектывы інфармацыйнай дзейнасці ў галіне культуры і мастацтва" (Мінск, 2 - 3.06.2004 г.);
 • Абласны семинар "Библиография в современной электронной среде" (Мінск, 16.06.2004 г.);
 • Семінар "Современные информационные технологии автоматизации библиотечного дела от Ex Libris" (Мінск, 14 - 15.06.2004 г.);
 • Семінар "Библиография в современной электронной среде" (Мінск, 16.06.2004 г.);
 • VII Міжнародныя Купалаўскія чытанні "Нараджэнне класіка" (Мінск, 17 - 18.06.2004 г.);
 • Семінар "Электронные ресурсы издательства "Эльзевир" и возможности доступа к ним пользователей" (Мінск, 31.08.2004 г.);
 • Міжнародны семінар "Международная стандартная нумерация ресурсов с продолжением в контексте Универсального библиографического учета" (Вільнюс, 6 - 12 09.2004 г.);
 • Круглы стол работнікаў воінскіх бібліятэк "Духовно-нравственное воспитание читателей воинских библиотек" (Мінск, 15.09.2004 г.);
 • Міжнародная бібліятэчная філасофская школа (Калінінград, Чарняхоўск, 11 - 17.09.2004 г.);
 • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Проблемы деятельности научных библиотек: традиции и перспективы развития" (Мінск, 21.09.2004 г.);
 • Рэспубліканскі семінар для дырэктараў абласных бібліятэк і спецыялістаў упраўленняў культуры аблвыканкамаў і Мінгарвыканкама "Рэалізацыя прыярытэтных напрамкаў дзейнасці публічнай бібліятэкі" (Баранавічы, Ляхавічы, 28 - 29.09.2004 г.);
 • Міжнародная навуковая канферэнцыя "Бібліятэкі і музеі ў адзінай інфармацыйнай прасторы" (Мінск, 4 - 8.10.2004 г.);
 • Навукова-практычны семинар "Дзень рэкламных ведаў" (Мінск, 8.10.2004 г.);
 • Семінар "Информационные технологии и информационные ресурсы в библиографической работе" (Мінск, 21.10.2004 г.);
 • 3-я Міжнародная канферэнцыя "Интернет-сообщество: как цифровые технологии изменяют нашу жизнь" (Гродна, 24.10.2004 г.);
 • Круглы стол "Аддзелы рэдкіх кніг і рукапісаў: традыцыі і перспектывы" (Мінск, 27.10.2004 г.);
 • Міжнародная канферэнцыя "Информация как общественное достояние: обеспечение доступа в библиотеках" (Санкт-Пецярбург, 27 - 28.10.2004 г.);
 • Навуковая канферэнцыя "Музей ХХІ стагоддзя: актуальныя праблемы дзейнасці" (Мінск, 9 - 10.10.2004 г.);
 • IV Міжнародны кангрэс "Развитие информатизации и системы научно-технической информации в Республике Беларусь: парк высоких технологий - путь в интеллектуальное мировое сообщество" (Мінск, 10 - 11.11.2004 г.);
 • Міжнародны семінар "Кніга і чытанне як важны асяродак інтэграцыі дзяцей і падлеткаў у сацыякультурнае асяроддзе" (Мінск, 10 - 11.11.2004 г.);
 • Міжнародная навуковая канферэнцыя "Кнігі па-за межамі" (Польшча, Люблін, 16 - 18.11.2004 г.);
 • Семінар кіраўнікоў рэгіянальных цэнтраў прававой інфармацыі "Опыт работы с публичными центрами правовой информации" (Мінск, 26.11.2004 г.);
 • Музейныя чытанні: Да 130-годдзя Дз.В. Скрыпчанкі - першага захавальніка Мінскага царкоўнага гісторыка-археалагічнага музея (Мінск, 29 - 30.11.2004 г.);
 • Круглы стол "Современные проблемы каталогизации и внедрение ГОСТ 7.1-2003" (Мінск, 14.12.2004 г.);
 • Рэспубліканскі семінар дырэктараў бібліятэк і актыву ББА "Беларускае бібліятэчнае супольніцтва: шляхі інтэграцыі" (Мінск, 16.12.2004 г.).
Выезды супрацоўнікаў з дакладамі на такія мерапрыемствы ажыццяўляліся ў асноўным за кошт прымаючага боку.
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Cеминары и конференции в 2002 г.
  Cеминары и конференции в 2001 г.
  Cеминары и конференции в 2000 г.
  Cеминары и конференции в 2003 г.
  Cеминары и конференции в 2004 г.
  Cеминары и конференции в 2005 г.
  Cеминары и конференции в 2006 г.
  Cеминары и конференции в 2007 г.
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007