Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
CЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ В 2005 Г.
    У 2005 г. супрацоўнікі Бібліятэкі ўдзельнічалі ў міжнародных, рэспубліканскіх, рэгіянальных кангрэсах, канферэнцыях, круглых сталах, семінарах, сярод якіх былі:
 • Семінар "Электронныя бібліятэкі дысертацый: замежны вопыт, перспектывы стварэння ў Беларусі" (Мінск, 03.02.2005 г.);
 • Семінар "Обучение в Швеции" (Мінск, 07.02.2005 г.);
 • Міжнародная зімовая школа "Актуальные проблемы непрерывного библиотечного образования" (Мінск, 11-12.02.2005 г.);
 • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых даследчыкаў "Содружество наук. Барановичи-2005" (Баранавічы, 22.02.2005 г.);
 • Рэспубліканскі семінар кіраўнікоў прафсаюзных бібліятэк " (Мінск, 23.03.2005 г.);
 • Міжнародная навукова-творчая канферэнцыя "Другія Няфёдаўскія чытанні: З подзвігам у сэрцы: тэма Вялікай Айчыннай вайны ў беларускім мастацтве ХХ-пачатку ХХІ стагоддзя" (Мінск, 24-25.03.2005 г.);
 • Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя "Краязнаўства і патрыятычнае выхаванне моладзі" (Мінск, 29.03.2005 г.);
 • Семінар дырэктараў ЦБС "Публічныя бібліятэкі ў сацыякультурным асяродку сваіх рэгіёнаў" (Гомель, 31.03-01.04.2005 г.);
 • III Міжнародная навуковая канферэнцыя "Национально-культурный компонент в тексте и языке" (Мінск, 07-09.04.2005 г.);
 • Семінар дырэктараў архіваў, бібліятэк "Ввод, хранение, обработка, поиск и защита информации" (Мінск, 14.04.2005 г.);
 • XXX канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў у рамках Тыдня студэнцкай навукі "Каштоўнасці нацыянальнай культуры і грамадзянска-палітычнае выхаванне студэнцкай моладзі" (Мінск, 20-21.04.2005 г.);
 • Міжнародная навуковая канферэнцыя "Вялікая Перамога: гераізм і подзвіг народаў", прысвечаная 60-й гадавіне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне (Мінск, 28-29.04.2005 г.);
 • Рэспубліканская навукова-тэарэтычная канферэнцыя "Вялікая Перамога!" (да 60-й гадавіны разгрому нацысцкай Германіі) (Мінск, 29.04.2005 г.);
 • Першыя Машэраўскія чытанні: Рэгіянальная навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў і маладых вучоных (Віцебск, 05.05.2005 г.);
 • ІІІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Управление информационными ресурсами" (Мінск, 12.05.2005 г.);
 • Семінар "Локальные базы данных библиотек Беларуси и формы их представления в Интернет" (Мінск, 12.05.2005 г.);
 • Міжнародная навуковая канферэнцыя "Мастацкая спадчына Нясвіжа" (Нясвіж, 14.05.2005 г.);
 • Рэспубліканскі семінар "Інфармацыйная культура асобы і праблемы доступу да інфармацыі" (Гомель, 19-20.05.2005 г.);
 • Семінар "Библиотеки Балтийских стран - новые технологии и новые идеи" (Клайпеда, Літва, 24-27.05.2005 г.);
 • XI Міжнародныя навуковыя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні "Духоўная культура Беларусі ў еўрапейскай культурнай прасторы", прысвечаныя Міжнароднаму дню славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 25-26.05.2005 г.);
 • IV Міжнародны кангрэс беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін" (Мінск, 6-9.06.2005 г.);
 • 12-я Міжнародная канферэнцыя "Крым 2005" "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса" (Судак, Аўтаномная Рэспубліка Крым, Украіна, 3-13.06.2005 г.);
 • Круглы стол "Одаренная молодежь и государство" (Мінск, 10.06.2005 г.);
 • Круглы стол з удзелам міністра культуры Рэспублікі Беларусь па пытаннях узаемадзеяння творчай моладзі і дзяржавы ў сферы культуры (Мінск, 22.06.2005 г.);
 • Круглы стол "Библиотеки Беларуси в проекте elFL: оценка эффективности работы, планы и перспективы сотрудничества" (Мінск, 24.06.2005 г.);
 • IV Міжнародная навуковая канферэнцыя "Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць" (23-24.06.2005 г.);
 • Мінскія епархіяльныя чытанні, прысвечаныя 1000-годдзю Тураўскай епархіі: "Город Туров и Туровская земля в церковной и государственной жизни" (Мінск, 24.06.2005 г.);
 • Круглы стол з удзелам міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь па пытаннях аптымізацыі адукацыйнай сістэмы Рэспублікі Беларусь, узаемадзеяння дзяржавы і таленавітай моладзі (Мінск, 29.06.2005 г.);
 • Круглы стол з удзелам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, міністраў культуры і адукацыі, дэпутатаў Савета Рэспублікі і інш. па пытаннях дзяржаўнай палітыкі па падтрымцы адоранай моладзі (30.06.2005 г.);
 • V Міжнародныя навуковыя Доўнарскія чытанні (Рэчыца, 22-23.09.2005 г.);
 • Семінар "Библиотеки Балтийских стран - новые технологии и новые идеи" (Калінінград, Расійская Федэрацыя, 26-29.09.2005 г.);
 • Міжнародны круглы стол "Бібліятэка і нацыянальная культура: гістарычныя і сучасныя аспекты развіцця" (Гродна, 30.09-01.10.2005 г.);
 • Навуковая канферэнцыя "Культура і творчасць: стан і перспектывы" (Мінск, 10.10.2005 г.);
 • Абласны семінар "Сучасная бібліятэка: новыя магчымасці ў фарміраванні інфармацыйнага грамадства" (Магілёў, 11-12.10.2005 г.);
 • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Роль библиотек и информации в устойчивом развитии общества" (Мінск, 25-27.10.2005 г.);
 • Фокусны семінар "Национальная библиотека Беларуси как национальный информационный центр" (Мінск, 26.10.2005 г.);
 • Абласны семінар "Стварэнне і інтэграцыя інфармацыйных рэсурсаў бібліятэкі на рэгіянальным узроўні: сучасныя тэндэнцыі і перспектывы развіцця" (Мінск, 26.10.2005 г.);
 • Х Міжнародныя Магілянскія чытанні "Монастырские комплексы в контексте христианской культуры" (Кіеў, Украіна, 6-11.12.2005 г.);
 • Міжнародны кангрэс "Электронное содружество. Парк высоких технологий. Безопасные телематические приложения" (Мінск, 10-11.11.2005 г.);
 • ІХ Міжнарожная канферэнцыя "Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" (ЛИБКОМ-2005) (Звянігарад, Расійская Федэрацыя, 13.11-19.11.2005 г.);
 • Х Маскоўская Міжнародная выстаўка "Пресса-2006" (Масква, Расійская Федэрацыя, 22.11-26.11.2005 г.);
 • Клуб ваеннага гісторыка. Сустрэча 20-я. (Мінск, 28.11.2005 г.);
 • Міжнародная навуковая канферэнцыя "Китайская цивилизация в диалоге культур" (Мінск, 15-17.12.2005 г.);
 • Міжнародная навуковая канферэнцыя "Этнасацыяльныя і канфесійныя працэсы ў сучасным грамадстве" (Гродна, 8-9.12.2005 г.).
Выезды супрацоўнікаў з дакладамі на такія мерапрыемствы ажыццяўляліся ў асноўным за кошт прымаючага боку. Адметным стаў удзел спецыялістаў НББ у рабоце 12-й Міжнароднай канферэнцыі "Крым 2005" "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса"- самым аўтарытэтным прафесійным форуме на тэрыторыі СНД. Упершыню Бібліятэка атрымала магчымасць накіраваць для работы на канферэнцыі дэлегацыю ў складзе 9-ці чалавек. З мэтай прадстаўлення беларускай бібліятэчнай палітыкі і новага этапу развіцця Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў рамках канферэнцыі быў праведзены Дзень бібліятэк Беларусі. Мерапрыемства атрымала высокую адзнаку з боку арганізатараў і ўдзельнікаў канферэнцыі. У ліку праведзеных НББ на высокім узроўні мерапрыемстваў можна адзначыць таксама семінар "Электронныя бібліятэкі дысертацый: замежны вопыт, перспектывы стварэння ў Беларусі". Шырокую зацікаўленую аўдыторыю сабраў фокусны семінар "Национальная библиотека Беларуси как национальный информационный центр", праведзены Бібліятэкай у рамках міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Роль библиотек и информации в устойчивом развитии общества".
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Cеминары и конференции в 2002 г.
  Cеминары и конференции в 2001 г.
  Cеминары и конференции в 2000 г.
  Cеминары и конференции в 2003 г.
  Cеминары и конференции в 2004 г.
  Cеминары и конференции в 2005 г.
  Cеминары и конференции в 2006 г.
  Cеминары и конференции в 2007 г.
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007