Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ НББ
Проспект информационных изданий Национальной библиотеки Беларуси 2005 г.
Проспект информационных изданий Национальной библиотеки Беларуси 2004 г.

Национальные коммуникативные форматы BelMarc для библиографических и авторитетных данных (Электронный ресурс)/Национальная библиотека Беларуси; сост. А.А. Шереметьева; комп. вёрстка Д.А. Самуйлик, А.С. Кошелев.-Мн.: Нац. б-ка Беларуси, 2007.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Цена для физ. лиц 12510 бел. руб
         для юр. лиц 11917 бел. руб
Программа ЮНЕСКО "Память мира": деятельность библиотек архивов, музеев по сохранению культурного наследия (Электронный ресурс)/ Национальная библиотека Беларуси; сост Г.В. Киреева; комп. вёрстка Д.А. Самуйлик, А.С. Кошелев.-Мн.: Нац. б-ка Беларуси, 2007.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Систем. требования: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Цена для физ. лиц 11440 бел. руб
         для юр. лиц 10895 бел. руб
Спадчына Напалеона Орды (з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) [Электронны рэсурс]=Napoleon Orda's heritage (from the National Library of Belarus funds) / склад. Г. У. Кірэева, Т. І. Рошчына, А. А. Суша; Нацыянальная бібліятэка Беларусі - Электрон. тэкставыя, граф., аўдыёдан. і прагр. (140 Мб). - Мінск: Нац. б-ка Беларусі, 2007. - 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). - Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 333; Windows 98: RAM 128; SVGA; CD-ROM 32x speed; Netscape Navigator 5 або MS Explorer 5.0.
Цена для физ. лиц 10510 бел. руб
         для юр. лиц 10011 бел. руб
Электронная бібліятэка - школьнікам: хрэстаматыя/Нацыянальная бібліятэка Беларусі.- электрон. паўнатекставыя даныяі прагр.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2007 .-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Цена для физ. лиц 10380 бел. руб
         для юр. лиц 9885 бел. руб
Беларускі каляндар, 2007 год [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: В.Я. Асаёнак, А.М. Маліноўская, І.В. Нарчук ; рэдактар І.В. Нарчук ; камп‘ютэрная верстка і дызайн: С.А. Анохін, В.Я. Асаёнак, А.М. Маліноўская. – Электронныя даныя і праграма (35,5 Мб). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium II 400 ; 64 Mb RAM ; SVGA ; Windows 98.
Цена для физ. лиц 14100 бел. руб
         для юр. лиц 13431 бел. руб
Чарнобыль [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-бібліяграфічнае выданне / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: А.І. Касінская, З.А. Пятроўская ; рэдактары: Л.І. Дранец, А.І. Касінская ; навуковы рэдактар А.В. Прадзеіна ; камп’ютэрная вёрстка и дызайн А.М. Жарнасека ; тэхнічныя выканаўцы: В.М. Вінаградская, В.А. Галаўко, А.А. Рудак, В.І. Янчанюк. – Электронныя даныя і праграма (230 Мб). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006. – 1 электронны аптычны дыск. – (20 год Чарнобылю). – Сістэмныя патрабаванні : Intel Pentium 133 ; RAM 64 ; SVGA ; Windows 98.
Цена для физ. лиц 14210 бел. руб
         для юр. лиц 13530 бел. руб
Кніга Беларусі. 1517–1917: зводны каталог [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, НДА кнігазнаўства; складальнікі каталога: Г.Я. Галенчанка (д.г.н.), Т.В. Непарожная, Т.К. Радзевіч складальнікі электроннага выдання: Г.У. Кірэева, А.А. Суша, К.В. Языковіч; адказны рэдактар Г.У Кірэева. – Электронныя тэкставыя, графічныя даныя і праграма (196 Мбайт). – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM); 12 см. – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium 333; Windows 95; RAM 128; SVGA; 32x CD-ROM.
Інфармацыйная прадукцыя навуковых бібліятэк і Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі на 2006 год [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: С.А. Анохін, К.Дз. Варанько; навуковы рэдактар А.В. Прадзеіна ; камп’ютэрная вёрстка і дызайн: С.А. Анохін, М.І. Аляксандрава ; тэхнічны выканаўца В.М. Аляксеева. – Электронныя даныя і праграма (43 Мб). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium II 400 ; 64 Mb RAM ; SVGA ; Windows-98. – Назва з тытульнага экрана.
Новая літаратура па культуры і мастацтву(Электронны рэсурс): 2006; бібліяграфічная інфармацыя / нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 400; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Цена для физ. лиц 18590 бел. руб
         для юр. лиц 17702 бел. руб
Концептуальные основы развития Национальной библиотеки Беларуси как Республиканского информационного и социокультурного центра/Национальная библиотека Беларуси; сост. Р.С. Мотульский; комп. вёрстка Д.А. Самуйлик, А.С. Кошелев.-Мн.: Нац. б-ка Беларуси, 2006.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Систем. требования: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Матэрыялы кнігазнаўчых чытанняў(Электронны аналаг друкаваных выданняў)/ склад. Т.І. Рошчына; камп. вёрстка М.І. Аляксандрава.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2006.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2005.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2006.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 400; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Цена для физ. лиц 13850 бел. руб
         для юр. лиц 13194 бел. руб
Социологические исследования в библиотеке : теоретический и практический аспект [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; составитель М.Г. Алейник ; редактор О.А. Соболевская ; компьютерная верстка и дизайн : М.И. Александрова, С.В. Липень. – Электронные данные (13 Мб). – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2006. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM). – Системные требования : Intel Pentium 133 ; 64 Mb RAM ; SVGA ; Windows 95
Беларускі каляндар, 2006 год [Электронны рэсурс / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі : В.Я. Асаёнак, В.А. Галаўко, В.У. Ліхімовіч, А.М. Маліноўская, Т.Я. Мамедава ; рэдактары: К.Дз. Варанько (тэкставая частка дадатку), І.В. Нарчук ; камп'ютэрная вёрстка і дызайн : С.А. Анохін, В.Я. Асаёнак, А.У. Берант, А.М. Жарнасек, А.М. Маліноўская, С.Б. Радзівончык. - Электронныя даныя і праграма (48,7 Мб). - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2005. - 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). - Сістэмныя патрабаванні : Intel Pentium II 400 ; 128 Mb RAM ; SVGA ; Windows 98. - Назва з тытульнага экрана.
Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945) [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-бібліяграфічнае выданне / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; cкладальнікі : С.А. Анохін, Г.І. Антонава, Л.І. Дранец, А.К. Каспарэвіч, І.Ф. Лях, В.А. Семяніда, А.Э. Цвірко ; рэдактары : Г.І. Антонава, Л.І. Дранец ; навуковы рэдактар Т.В. Кузьмініч. - Электронныя даныя і праграма (297 Mб). - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2005. - 1 электронны аптычны дыск (CD- ROM). - (60-годдзю Перамогі прысвячаецца). - Сістэмныя патрабаванні : Intel Pentium II 400 ; 128 Mb RAM ; SVGA ; Windows 98. - Назва з тытульнага экрана.
Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2004-2005.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2005.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 400; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Цена для физ. лиц 13850 бел. руб
         для юр. лиц 13194 бел. руб
Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Л. Г. Кірухіна; рэд.: Р. С. Матульскі, Л. Г. Кірухіна, П. М. Лапо, В. А.Сабалеўская, Г. В. Шмырова; камп'ютарная вёрстка і дызайн: Дз. А. Самуйлік, А. С. Кошалеў. - Электрон. даныя і прагр.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.- 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM ).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
История раннего христианства [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси; сост. Т. И. Рощина; ред. Л. Г. Кирюхина; компьютерная верстка и дизайн: Д. А. Самуйлик, А. С. Кошелев.- Электрон. данные и прогр.- Мн.: Нац б-ка Беларуси, 2004.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- Систем. требования: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
Бібліятэка. Дзеці. Кніга [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; cклад.: Н. М. Касілава, В. А. Рыхлова; рэд. В. А. Сабалеўская; камп'ютарная вёрстка і дызайн: Дз. А. Самуйлік, А. А. Бялятка, А. С. Кошалеў. - Электрон. даныя і прагр.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.- 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
Беларускі каляндар, 2004 - 2005гг. [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад.: В. Я. Асаёнак, А. М. Маліноўская, І.В.Нарчук; рэд. А. В. Прадзеіна, канд. пед. навук; камп'ютарная вёрстка і дызайн Дз. А. Самуйлік.- Электрон. даныя і прагр.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.- 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM ).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
Публічныя бібліятэкі ў кантэксце часу [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад. Н.М.Касілава; рэд.: Л. Г. Кірухіна, В. А. Сабалеўская; камп'ютарная вёрстка і дызайн: Дз. А. Самуйлік, А. С. Кошалеў. - Электрон. даныя і прагр.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.- 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM ).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
Беларускі танцавльны фальклор: лакальнае электроннае выданне; склад. В.М. Карсека; камп'ютарная вёрстка і дызайн: Дз. А. Самуйлік, А. С. Кошалеў.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Старажытная паштоўка ХІХ - пачатку ХХ ст. з краявідамі Беларусі: Электронны рэсурс / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; саст. В.Ул.Мыхлік. - Электрон. даныя і прагр.- Мн.: Нац б-ка Беларуси, 2004.- 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM ).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
Издания петровского времени: книги гражданской печати (1708-1725): электронный ресурс компьютерная верстка и дизайн: Д. А. Самуйлик, А. С. Кошелев.- Электрон. данные и прогр.- Мн.: Нац б-ка Беларуси, 2004.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- Систем. требования: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
Шлях да перамогі: песні ваенных гадоў з фондаў ННБ да 60-годдзя вызвалення Белрусі (электронны рэсурс) компьютерная верстка и дизайн: Д. А. Самуйлик, А. С. Кошелев.- Электрон. данные и прогр.- Мн.: Нац б-ка Беларуси, 2004.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- Систем. требования: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
Літаратурная спадчына Беларусі, ХІ - сярэдзіна ХХ стагоддзя(з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) электронны рэсурс = литературное наследие Беларуси, XI - середина ХХ века = Literary Heritage of Belarus XI - middle XX century.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.-1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 400; RAM 64; SVGA; Windows 98 (rus).
Нарматыўна-прававое забеспяченне дзейнасці бібліятэк [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; cклад. В.А. Сабалеўская; рэд. Л. Г. Кірухіна; камп'ютарная вёрстка і дызайн: Дз. Самуйлік, К. І. Дзеева, А. С. Кошалеў. - Электрон. даныя і прагр.- Мн.: Нац. б-ка Беларусі, 2004.- 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM ).- Сістэм. патрабаванні: Intel Pentium 133; RAM 64; SVGA; аперац. cістэма Windows 95.
 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Список электронных изданий НББ
  Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2004-2005.
  Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2005.
  Беларускі каляндар, 2004 – 2005гг.
  Беларускі каляндар, 2006 год
  Беларускі каляндар, 2007 год
  Беларускі танцавльны фальклор
  Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945)
  Бібліятэка. Дзеці. Кніга
  Издания петровского времени: книги гражданской печати (1708-1725)
  Інфармацыйная прадукцыя навуковых бібліятэк і Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі на 2006 год
  История раннего христианства
  Кніга Беларусі. 1517–1917: зводны каталог
  Концептуальные основы развития Национальной библиотеки Беларуси как Республиканского информационного и социокультурного центра
  Літаратурная спадчына Беларусі, ХІ - сярэдзіна ХХ стагоддзя
  Матэрыялы кнігазнаўчых чытанняў
  Нарматыўна-прававое забеспяченне дзейнасці бібліятэк
  Национальные коммуникативные форматы BelMarc для библиографических и авторитетных данных
  Новая літаратура па культуры і мастацтву
  Программа ЮНЕСКО "Память мира": деятельность библиотек архивов, музеев по сохранению культурного наследия
  Публічныя бібліятэкі ў кантэксце часу
  Социологические исследования в библиотеке : теоретический и практический аспект
  Спадчына Напалеона Орды (з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі)
  Старажытная паштоўка ХІХ - пачатку ХХ ст. з краявідамі Беларусі
  Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк
  Чарнобыль
  Шлях да перамогі: песні ваенных гадоў з фондаў ННБ да 60-годдзя вызвалення Белрусі
  Электронная бібліятэка - школьнікам: хрэстаматыя
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007