Rus Eng Auto Win Koi Dos Mac
National Library
85 National Library
 
БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР, 2007 ГОД

Беларускі каляндар, 2007 год [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: В.Я. Асаёнак, А.М. Маліноўская, І.В. Нарчук ; рэдактар І.В. Нарчук ; камп‘ютэрная верстка і дызайн: С.А. Анохін, В.Я. Асаёнак, А.М. Маліноўская. – Электронныя даныя і праграма (35,5 Мб). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2006. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). – Сістэмныя патрабаванні: Intel Pentium II 400 ; 64 Mb RAM ; SVGA ; Windows 98. – Назва з тытульнага экрана.


    На CD-ROM прадстаўлена інфармацыя аб знамянальных і памятных датах беларускага календара, падрыхтаваная на аснове базы даных Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі “Беларусь у асобах і падзеях”. Асновай для стварэння базы з’яўляюцца звесткі з энцыклапедычных і іншых даведачных выданняў.

    На даты арганізацый, устаноў, прадпрыемстваў і інш., якія маюць афіцыйныя сайты, прыведзены гіперспасылкі.

    Для зручнасці выкарыстання календара зроблены наступныя рубрыкі:

  • Каляндар на 2007 год;
  • Дзяржаўныя святы, святочныя дні і памятныя даты ў Рэспубліцы Беларусь;
  • У 2007 годзе спаўняецца (прадстаўлены даты, у якіх дакладна не вызначаны дзень і месяц);
  • Месяцы;
  • Персаналіі (па прыналежнасці да пэўнай галіны навукі ці дзейнасці. Падрубрыкі вылучаны згодна з выданнем “Библиотечно-библиографическая классификация : рабочие таблицы для массовых библиотек”. М., 1999);
  • Аб’екты (у алфавітным парадку прадстаўлены звесткі аб прадпрыемствах, збудаваннях, помніках гісторыі, культуры, прыроды, грамадскіх аб’яднаннях, навуковых і навучальных установах, установах культуры (бібліятэках, музеях, архівах), перыядычных выданнях і выдавецтвах, творчых калектывах, епархіях і манастырах);
  • Падзеі (назвы падзей у алфавітным парадку);
  • Рэгіёны (па абласцях. Пад кожнай падрубрыкай у алфавітным парадку змешчаны юбілейныя даты ўраджэнцаў азначанай вобласці і асоб, жыццё ці дзейнасць якіх былі звязаны з дадзенай тэрыторыяй; устаноў і прадпрыемстваў, якія знаходзяцца ў вобласці; падзей, што адбываліся тут; і г.д.);

    Інфармацыя на CD-ROM прадстаўлена ў pdf-фармаце. Для яе прагляду неабходна праграма Adobe Acrobat Reader, якую пры неабходнасці можна інсталяваць з прапануемага кампакт-дыска.

    Цана: для юрыдычных асоб 7600 руб., для фізічных асоб 6400 руб.

CD

 
ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
  Список электронных изданий НББ
  Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2004-2005.
  Асноўныя службовыя дакументы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 2005.
  Беларускі каляндар, 2004 – 2005гг.
  Беларускі каляндар, 2006 год
  Беларускі каляндар, 2007 год
  Беларускі танцавльны фальклор
  Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945)
  Бібліятэка. Дзеці. Кніга
  Издания петровского времени: книги гражданской печати (1708-1725)
  Інфармацыйная прадукцыя навуковых бібліятэк і Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі на 2006 год
  История раннего христианства
  Кніга Беларусі. 1517–1917: зводны каталог
  Концептуальные основы развития Национальной библиотеки Беларуси как Республиканского информационного и социокультурного центра
  Літаратурная спадчына Беларусі, ХІ - сярэдзіна ХХ стагоддзя
  Матэрыялы кнігазнаўчых чытанняў
  Нарматыўна-прававое забеспяченне дзейнасці бібліятэк
  Национальные коммуникативные форматы BelMarc для библиографических и авторитетных данных
  Новая літаратура па культуры і мастацтву
  Программа ЮНЕСКО "Память мира": деятельность библиотек архивов, музеев по сохранению культурного наследия
  Публічныя бібліятэкі ў кантэксце часу
  Социологические исследования в библиотеке : теоретический и практический аспект
  Спадчына Напалеона Орды (з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі)
  Старажытная паштоўка ХІХ - пачатку ХХ ст. з краявідамі Беларусі
  Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк
  Чарнобыль
  Шлях да перамогі: песні ваенных гадоў з фондаў ННБ да 60-годдзя вызвалення Белрусі
  Электронная бібліятэка - школьнікам: хрэстаматыя
ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА
НББ В ПРЕССЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
СЛУЖБА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО АЛФАВИТНОГО КАТАЛОГА НББ
 Карта сервера 
 
Сайт Президента Республики Беларусь Сайт Министерства культуры Республики Беларусь
Национальный правовой интернет-портал
Ваши предложения, замечания, отзывы ждем по адресу webmaster@nlb.by© Минск 1999-2007